Giới thiệu

Kem upsize nga được nhập khẩu từ nga với đầy đủ nhãn mác và được kiểm tra kỹ lưỡng của bộ y tế. Được đại lý kemupsizevn.com chính thức bản lẻ tại thị trường trong nước tại trụ sở chính hcm.